Slogan

Horosan’dan Sulucakarahöyük’e kadar geçtiği her yerde izini bırakan, aşk çerağını yakan bir Hak aşığını: Hacı Bektâş-ı Velî’yi bu yıl öğretisinden damlayan ‘’Sözümüz Hakk’tır, Özümüz Aşktır, Yolumuz Birdir’’ ifadesi ile anıyoruz. Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’i, Yunus Emre’nin Divan’ı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevîsi’nde olduğu gibi Hacı Bektaş Veli de, eserleriyle insanları doğruya, iyiye ve güzele yöneltmiş olduğu nakış nakış bu toprakları dokuduğu değerlerini yeniden zikrederek hayatımıza dahil etmek için çabalıyoruz.