Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli 1209/1210’da doğup 63 yıl yaşayarak 1270/1271’de hakka yürümüştür.

Hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük’te (Hacıbektaş) geçiren Hacı Bektaş Veli, ömrünü de burada tamamlamıştır. Mezarı, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır.

Hacı Bektaş Veli’nin harcını kardığı Bektaşi anlayışı, Anadolu’nun yanı sıra Balkanlardan tarihi Horasan’a kadar birçok yerde kabul görmüş ve benimsenmiştir.

Anma Etkinlikleri
Tanıtım Filmi

Hacı Bektaş Veli vefatının 752. Anma Yılı etkinliği kapsamında 2023 yılı konseptine uygun mesaj ile hazırlanmış olan film kamu spotu olarak gösterilecek bir kurguda hazırlanmıştır.

Anma Etkinlikleri Tanıtım Filmi
İnsanlığın Özü İnsanlığın Özü

Horosan’dan Sulucakarahöyük’e kadar geçtiği her yerde izini bırakan, aşk çerağını yakan bir Hak aşığını: Hacı Bektâş-ı Velî’yi bu yıl öğretisinden damlayan ‘’Sözümüz Hakk’tır, Özümüz Aşktır, Yolumuz Birdir’’ ifadesi ile anıyoruz. Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’i, Yunus Emre’nin Divan’ı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevîsi’nde olduğu gibi Hacı Bektaş Veli de, eserleriyle insanları doğruya, iyiye ve güzele yöneltmiş olduğu nakış nakış bu toprakları dokuduğu değerlerini yeniden zikrederek hayatımıza dahil etmek için çabalıyoruz.

Anma Etkinliği

Hacı Bektaş Veli vefatının 752. Anma Yılı etkinliği, Unesco’nun da anma yılları kapsamına almasıyla 2023 yılında Uluslararası bir kimlikte gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Destekleyen Kurumlar

Hacı Bektaş Veli Müzesi

Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi,13.yüzyılda, Türk mutasavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulmuş, eklemeler ve onarımlarla bugünkü şeklini almıştır.

1248 yılında Horasanda doğduğu ve 1337 yılında eski adı Sulucakarahöyük olan bugünkü Hacıbektaş’ta hakka yürüdüğü kabul edilen Hacı Bektaş-ı Veli, Hoca Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş daha sonra İran, Irak, Arabistan ve Suriye üzerinden Anadolu’ya gelmiştir. Antep, Antakya, Maraş, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat ve Kırşehir’den sonra Sulucakarahöyük‘e yerleşen Hacı Bektaş-ı Veli, burada hoşgörü, insan sevgisi ve toplumsal eşitliği temel alan felsefesini yaymıştır.